top of page

What can we learn from "The Alchemist"?

עודכן: 22 בנוב׳ 2023

מה אנחנו יכולים ללמוד מ"האלכימאי"?

1. מה "האלכימאי" מלמד אותנו על פיתוח ושימור עובדים?


"הבעיה היא שהן (הכבשים - ח.מ) אפילו לא תופסות שהן הולכות כל יום בדרך אחרת. הן לא רואות שהשדות חדשים, והעונות מתחלפות, הן חושבות רק על מזון ומים. ואולי אנחנו כולנו כאלה, הרהר הנער" [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 15, 2021]


העובדים העסוקים ביומיום, לעיתים קרובות מתקשים לראות את ההתפתחות שלהם עצמם לאורך ציר הזמן. התפקיד של המנהל הוא לשקף לעובדים את הדרך שעשו בהתפתחות המקצועית שלהם בחצי שנה האחרונה, ולתרגם זאת לעוד שורה ברזומה שלהם.


מבהיל? לא מעט מנהלים אומרים "הנה אני עוזר להם להעלות את הערך המקצועי שלהם והם יעזבו את הארגון לתפקיד הבא שלהם."


ההיפך הוא הנכון. כל המחקרים מוכיחים כי ככל שהערך התעסוקתי של העובדים יעלה, נטייתם להישאר במקום העבודה שמפתח אותם, תתחזק.


1. What does "The Alchemist" teach us about employee development and retention?


"The problem is that they (the sheep - H.M.) don't even realize that they walk a different path every day. They don't see that the fields are new, and the seasons change, they only think about food and water. Maybe we are all like that, the boy reflected" [Coelho, P., "The Alchemist", p. 15, 2021]


Busy employees find it difficult to see their development over time. The role of the manager is to reflect the employees the professional way they have done in the last six months and to translate it to another line on her resume.


Scary? Many managers say: "Here, I am helping my employees to increase their professional value, and now they will leave the organization for their next position."


The opposite is correct. All the studies prove that when the employability value of the employees is managed and increases, their tendency to stay in the workplace that develops them, strengthens.2. לשחרר את הצורך המוחלט בשליטה


העולם שלנו הינו עולם קוואנטי והשליטה שלנו על חיינו אמורה להגיע ממקום אחר, ממקום שלא הורגלנו בו.

יש לנו הזדמנות להתבונן על מה יש לנו שליטה, וכיצד אנחנו מתמודדים עם חוסר הודאות שעוטפת אותנו יותר ויותר. האם זה משהו שאנחנו צריכים ״להשתלט עליו״ או לראות בו רשת של אפשרויות שיש לנו בה אפשרות בחירה לממש?


"אבל דבר אחד כבר הבין: החלטה היא רק התחלה. כשמישהו מקבל החלטה, הוא בעצם קופץ לתוך זרם חזק שיישא אותו למקומות שכלל לא חלם עליהם בשעה שהחליט." [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 61, 2021]


Lead2quantum

מפתחת יחד אתכם זוית חשיבה והתבוננות נוספת על המציאות המורכבת, תוך הבנת נקודות השליטה ונקודות הפוטנציאל.

2. Release the absolute need for control


Our world is a quantum world and our control over our lives should come from another place, from a place we are not used to.

We have the opportunity to observe what we have control over, and how we deal with the uncertainty that surrounds us more and more. Is it something we need to "take control over" or see it as a network of possibilities in which we have a choice to manifest?


"But he has already realized one thing: a decision is only a beginning. When someone makes a decision, he actually jumps into a strong stream that will carry him to places he never dreamed of at the time he made the decision." [Coelho, P., "The Alchemist", p. 61, 2021]


Lead2quantum develops together with you an additional mindset and further observation of the complex reality, while understanding the points of control and the points of potential.3. יצירת שינוי באמצעות דבקות ביעוד


"נו, אז איך הולך?" שואלים אותי על בסיס יומיומי. אני מחייכת ועונה משהו חיובי.

"החיים באמת מיטיבים עם מי שחי את הייעוד שלו, אמר הנער בליבו" [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 145, 2021]


בתהליכי קואצ'ינג שאני עושה עם מנהלים ואנשים פרטיים בתהליכי שינוי קריירה, אני מוצאת את עצמי אומרת בקול רם שאנחנו גם נעבוד על המישור המעשי וגם על מישור של יצירת סינפסות חדשות ביקום, שיאפשרו לאפשרויות שלא העזנו להגיד אפילו בקול רם, להתממש. ולהתממש מהר. למה? כי כשמשהו נכון ומדוייק ויושב על היעוד שלנו, הוא קורה ללא מאמץ יתר.


היום אני כבר אומרת גם "מספיק רק כמה פגישות ספורות" בבטחון. מצאתי שברגע שהנועץ מוכן לראות את האפשרות החדשה, למשל "אפשר גם לעשות את מה שאני אוהב וגם לעשות הרבה כסף" במקום "או שאני עושה את מה שאני אוהב ולא מרוויחים בזה, או שאני עושה משהו שאני מתפשר עליו, אבל הכסף סבבה" - קורה המופלא מכל. בעולם הקוונטי, זה נקרא "מקריסים את הגל והמציאות מתממשת".


"וכשאתה רוצה משהו, היקום כולו נחלץ לעזרתך כדי שתגשים את המשאלה שלך." [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 25, 2021]


3. Creating change through commitment to purpose


"Well, so how's it going?" I get asked on a daily basis. I smile and answer something positive.

"Life is truly kind to those who live their purpose, said the boy in his heart" [Coelho, P., "The Alchemist", p. 145, 2021]


In the coaching processes I do with managers and individuals in career transformation/development processes, I find myself saying out loud that we will work both on the practical side and also creating new synapses in the universe, which will allow possibilities that we haven’t even dared to say out loud, to come true. .. and that will manifest in the reality really fast. Why? Because when something is accurate and aligned with our purpose, it happens without too much effort.


Today I already say "only a few meetings are enough" with confidence. For example, you can do what you love and also make a lot of money instead of "either I do what I love and I don't earn from it, or I do something that I compromise on, but the money is good". The option that hasn’t even been an option becomes a reality. This is the most wonderful in the quantum world, and is called the "collapse of the wave so this reality materializes".


"And when you want something, the entire universe comes to your aid to make your wish come true." [Coelho, P., "The Alchemist", p. 25, 2021]4. האין זהו אחד המשפטים החכמים?


"מה שקורה פעם אחת אינו יכול לקרות שוב. אבל מה שקורה פעמיים, יקרה גם בפעם השלישית." [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 136, 2021]


כבני אדם, קורה לנו שאנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב תחת אותו סוג מנהל למשל, או במצבים ודילמות חוזרות ונשנות, אך בעוצמה הולכת וגוברת.


לא פעם הנהלות מוצאות את עצמן מתמודדות שוב ושוב עם סיטואציה מאוד דומה, למרות שהם כבר החליפו חבר הנהלה אחד באחר ולמרות שעשו שינוי ארגוני משמעותי. איך זה יכול להיות?


הנהלות אמיצות, שמבינות שיש להן השפעה על המתרחש ולא רק למגמות השוק ויתר השפעות חיצוניות, מתבוננות באומץ על דפוסי הפעולה המודעים והלא-מודעים של ההנהלה שמייצרות שוב ושוב את אותה מציאות. ואז, הן פורצות את מעגל הקסמים.

נכון הדבר לכל אדם ואדם.


"כל ברכה שמתעלמים ממנה, הופכת לקללה." ([קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 52, 2021]


4. Isn't this one of the wisest sentences?


"What happens once cannot happen again. But what happens twice, will happen the third time as well." [Coelho, F., "The Alchemist", p. 136, 2021]


As humans, it happens to us that, for example, we find ourselves again and again under the same type of manager or in repeated situations and dilemmas, but with increasing intensity.


Leadership teams often find themselves repeatedly facing a very similar situation, even though they have already replaced one management member with another and even though they have made a significant organizational restructuring. How can it be?


Courageous leadership teams, who understand that they influence what is happening (and not only the market trends and other external factors impact us), bravely observe the conscious and unconscious patterns of their leadership team that repeatedly produce the same reality. Then, they break the magic circle.


The same is true for each one of us.


"Every blessing that is ignored becomes a curse." ([Coelho, F., "The Alchemist", p. 52, 2021]5. מי אתה מנהל יקר, שתגיד לי בפטרונות, מי אני צריכה להיות ובמה עלי להשתפר?


“זה מה שמצא חן בעיניו בחיי הנדודים - תמיד רכש חברים חדשים, ולא היה עליו לבלות את כל זמנו אתם. כשאדם רואה יום יום את אותם האנשים, כמו בימים שלמד במדרשה, הם נעשים לחלק מחייו. ואז הם רוצים שהוא ישתנה. ואם האדם אינו מה שהאנשים רוצים שיהיה, האנשים כועסים. כנראה כל אחד יש לו מושג ברור איך אחרים צריכים לחיות את חייהם, אבל אין לו שום מושג על חייו שלו עצמו." [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 20, 2021]


למנהל אין שום זכות לנסות ולשנות אותי, להפוך אותי למי שהיה רוצה שאהיה. גם לא לבן או בת זוגי (בינינו, מאמצים של שנים לעולם לא נושאים פרי בכל מקרה :-).


במקום זאת, רצוי שהמנהל יכיר אותי באמת, את חוזקותי ואת חולשותיי, היכן נמצא ה"ניצוץ" שלי וכיצד הוא יכול לוודא שבתפקיד אותו אני ממלאת אותו ניצוץ יבוא לידי ביטוי באופן משמעותי. כך יצטרך פחות להביע את תסכולו, אלא להשקיע את מרצו במנטורינג ובצמיחה שלי, תוך אמון מלא ביכולות שלי. וכך, שני הצדדים יוצאים מרוצים.


5. Who are you, dear manager, to tell me patronizingly, who should I be and what should I improve on?


"That's what he liked about his wandering life - he always made new friends, and he didn't have to spend all his time with them. When a person sees the same people every day, like in the days when he studied in seminary, they become a part of his life. And then they want him to change. And if the person is not what the people want him to be, the people are angry. Probably everyone has a clear idea of how others should live their lives, but he has no idea about his own life." [Coelho, P., "The Alchemist", p. 20, 2021]


The manager has no right to try and change me, to make me who he would like me to be. Neither my partner (between us, years of effort never bear fruit anyway :).


Instead, it is desirable that the manager really gets to know me, my strengths and my weaknesses, where my "brilliance" is, and ensure that in the role I fill that spark will manifest itself in a significant way. That way he will have less to express his frustration and instead, invest his energy in mentoring and nurturing my growth, while fully trusting in my capabilities. And so, both parties are happy.6. הפחד מכשלון


"כדי להצליח בזה אני צריך להיות משוחרר מכל פחד שמא אכשל. הפחד מכישלון הוא שמנע אותי אז מלנסות את עבודת המופת. עכשיו אני מתחיל במה שיכולתי לעשות כבר לפני עשר שנים. אבל אני שמח שלפחות לא חיכיתי עשרים שנה." [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 88, 2021]


הפחד מכשלון הוא אחד החסמים שלנו להתפתחות שלנו. לעולם לא מאוחר מדי לעבוד על המרת הפחד ב.. סקרנות. למדתי על עצמי ואימנתי אחרים איך לשנות את נקודת המבט מ"אוי.. מה יהיה.. " ל"הממ.. מעניין מה יהיה".


רכישת המיומנות הזאת היא כמו גלישה על גלים. ככל שאנחנו מיומנים יותר, אנו מתייחסים לגל הגדול שמגיע מאחורינו כאתגר שעלינו לצלוח ואפילו להנות ממנו. לגמרי להנות.6. The fear from failure


"In order to succeed in this, I need to be free from any fear of failure. It was the fear of failure that prevented me from attempting the masterpiece. Now I am starting what I could have done ten years ago. But I am glad that at least I didn't wait twenty years." [Coelho, P., "The Alchemist", p. 88, 2021]


The fear of failure is one of our barriers to our development. It's never too late to work on converting fear into.. curiosity. I learned about myself and coached others how to change the point of view from "OMG.. what will happen..?" to "hmm.. I’m curious to see what will happen".


Acquiring this skill is like surfing waves. As we become more skilled, we treat the big wave coming behind us as a challenge that we must succeed and even enjoy. Totally enjoy.7. לשלוט על "הסרטים" שהמח שלנו מייצר


"אם יבואו דברים טובים, תהיה לך הפתעה נעימה," אמר החוזה "ואם יבואו דברים רעים, אתה תסבול קשות עוד לפני שהם יקרו.". [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 91, 2021]


כשחזרנו מארה"ב, הבת שלי היתה צריכה לעשות חיסון שפספסה בבית הספר. היא נכנסה לחרדה וחששה מאוד שיכאב לה. בזמן שבכתה במיטה, לילה לפני, חיבקתי אותה ושאלתי אותה האם כואב לה כעת. היא אמרה שלא אבל יכאב לה. שאלתי אותה אם זה נראה לה הגיוני שבמקום שאולי יכאב לה פעם אחת מחר, היא כואבת את החיסון בדמיונה שוב ושוב כבר כעת. מתוך הדמעות היא התחילה לצחוק.. אנחנו מתאמנים הרבה בבית בהבחנה בין משהו שכואב כעת וצריך להתמודד איתו (ויחסית זה הרי נדיר) לבין הסרט שנבנה לנו בראש כמשהו שעלול לקרות ולהכאיב (וזה קורה לנו מספר פעמים ביום).


גם באימון אישי וגם בייעוץ ארגוני, אחד הדברים הכי חשובים הוא להתרכז ב"כאן ועכשיו", בכוחות שיש לנו, בעוצמות, בהזדמנויות ובאפשרויות האינסופיות המתקיימות כעת. עלינו לבדוק האם "הסרטים" שאנחנו מייצרים מונעים מחרדה ופחד או באמת אמורים לשרת אותנו לקראת משהו עתידי שיש להיערך אליו. ההבדל בין השניים מכריע את איכות חיינו ורמת ההצלחה שלנו.


7. Controlling the "movies" our mind creates


"If good things come, you will have a pleasant surprise," said the predictor. "If bad things come, you will suffer badly even before they happen." [Coelho, P., "The Alchemist", p. 91, 2021]


When we came back from the US, my daughter had to have a vaccination that she missed at school. She became anxious and was very worried that she would be in pain. While she was crying in bed, the night before, I hugged her and asked her if she was in pain now. She said no, but she would be in pain. I asked her if it makes sense to her that instead of maybe suffering once tomorrow, she suffers in her imagination over and over again. Out of the tears she started to laugh.

We practice a lot at home distinguishing between something that hurts now and has to be dealt with (which is relatively rare) and the “movie” we have built up in our mind as something that might happen but hurts us (which happens to us several times a day).


Both in personal coaching and in organizational consulting, one of the most important things is to concentrate on the "here and now", the strengths we have, the opportunities and the endless possibilities that exist. We need to understand if our “movies” are driven by anxiety and fear or are really meant to prepare us for something in the future. The difference between the two determines the quality of our lives and our level of success.8. שום דבר אינו מובן מאליו


"החום נמשך עד לרדת הלילה, וכל הזמן הזה הוא צריך לשאת את המעיל. אבל כשחשב להתלונן על כובד משקלו, זכר שהמעיל הוא שהגן עליו מפני קור השחר." [קואלו, פ., "האלכימאי", עמ' 13, 2021]


מן תקופה שכזאת, שאנחנו קמים בבוקר ושום דבר לא מובן מאליו. על הכל צריך להודות. קטן כגדול. הדברים שהתלוננו עליהם אתמול, אנחנו מודים שהם בכלל קיימים בחיינו היום. מודים שיש על מה להתלונן ופתאום זה נראה לנו זניח וחסר חשיבות. פתאום הבסיס הערכי העמוק, המשותף, החיבוק והרעות הופכים לחוטי שני שמחברים את כולנו ברטט שלא ידענו כמותו אתמול.

מודה אני.


8. Nothing is taken for granted


"The heat lasts until nightfall and all this time he has to carry the coat. But when he thought of complaining about its weight, he remembered that it was the coat that protected him from the cold of dawn." [Coelho, P., "The Alchemist", p. 13, 2021]


In a time like this, when we get up in the morning, nothing is taken for granted. I feel I am thankful for everything - small and big. The things we complained about yesterday, we are thankful that they exist in our lives today. We are thankful that there is something to complain about, and suddenly it seems insignificant to us. We experience now the deep, shared value base, the embrace of the community that becomes a scarlet thread that connects us all in a vibration that we haven’t experienced for a long time.

I thank.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page