top of page

שנ"צ ביום עבודה? יותר מלגיטימי!איה הלחמי | Mar 9, 2022

איה הלחמי

שנ"צ ביום עבודה? יותר מלגיטימי!חגית מלול, Head of Operations and Chief of Staff ב-LivePerson, בראיון כנה על החלוציות של החברה בהחלטה לסגור את המשרדים במרץ 2020 ולהשאיר את המפתח. היא משתפת בכלים בהם השתמשו כדי להקל על העובדים עד כמה שניתן בקונסטלציית העבודה החדשה, ביתרונות המובהקים שנבעו מהצעד האמיץ ובתובנות שהביאו אותם לחדד ולייעל את המודל. כיום, מודל העבודה החדשני שלהם, אמנם לא עונה להגדרה "היברידי", אבל מתבסס על אמון, שקיפות ומדידת תפוקות. כך, מתאפשר לכל אינדיווידואל חופש בחירה מלא ואפילו שנ"צ מפנק כל עוד הוא בהלימה עם הצוות והמנהל שלו. פרק מעורר השראה על החלטות ניהוליות אמיצות ולמידה תוך כדי תנועה>

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page