top of page

מודל ארבעת הרבדים

Updated: Sep 12, 2023


ארגונים מתמודדים כיום עם שתי בעיות מרכזיות הנוגעות לפרודוקטיביות של העובדים: אנחנו לא רצים מהר מספיק (אין מספיק זמן יצרני) ואנחנו מאבדים עובדים וידע (עד שכבר גייסנו את הטאלנטים..).

בעולם המורכב, המשתנה בקצב כמעט יומיומי ומתאפיין בחוסר וודאות, אנחנו צריכים למצוא דרכים חדשניות ומותאמות כדי להעלות את המחוברות והיעילות שלהם בארגון. זאת, על מנת להמנע מקיצוצים או "לעשות יותר בפחות" (לייצר עומס שהעובדים לא עומדים בו לאורך זמן).


הניהול הנוכחי מתבסס על ניהול זמן העובדים, כאשר הזמן הינו משאב מוגבל (24 שעות ביממה) והיכולת לשלוט עליו הינה מוגבלת, לעומת תפיסה של ניהול אנרגיה של העובדים, שהינו משאב בלתי מוגבל, שאינו מתכלה ומשנה צורה באופן תדיר. על כן, אם מנהלים אנרגיה באופן מושכל, ניתן באותו סך משאבים ליצור הרבה יותר, ובפרט להעלות תפוקת עובדים.


ב-Lead2quantum פיתחנו תפיסה הוליסטית שלוקחת השראה מהפיזיקה הקוואנטית. ראשית, אנו מבקשות להתייחס לרמה האנרגטית כמהות מורכבת שאינה ניתנת לאחיזה והגדרה, ועם זאת, ניתן לאמוד אותה באמצעות ארבעה מעיינות אנרגטיים המתקיימים בהוויה האנושית - הרובד הפיזי, הקוגניטיבי, הרגשי וההגשמה העצמית. ארבעת הרבדים הללו נמצאו בספרות המחקרית בפסיכולוגיה ארגונית כתורמים למחוברות עובדים ולפרודוקטיביות, אולם אין מדד שמתייחס אליהם יחדיו.


הגישה מבקשת להתייחס לארבעת הרבדים באופן בלתי נפרד, ולטפל בהם יחדיו. המטרה היא להגיע לאיזון יחסי ביניהם (יותר מאשר הצטיינות באחד מהם באופן ספציפי) ולטפל בפרופיל האנרגטי כמכלול על מנת להביא למקסום היעילות והמחוברות.


  • הרובד הפיזי - מתייחס לכל הצרכים הפיזיים והלוגסטיים שעובד צריך על מנת למלא את תפקידו כראוי. ברובד גם נכנסים אספקטים של רווחה, הטבות, עומס עבודה ועוד.

  • הרובד הקוגניטיבי - מתייחס להתפתחות של העובד בתפקיד כמומחה תוכן, לביצועים, ליכולות, ליכולת להתמודד עם אתגרים ולפתור בעיות מורכבות.

  • הרובד הרגשי - מתייחס לאפשרות שהעובדים יוכלו להביא את עצמם באופן אותנטי, להביע את כל מגוון הרגשות באופן פתוח ומכבד ולייצר שיח פתוח, המאפשר לפרספקטיבות שונות לבוא לידי ביטוי באופן לא שיפוטי ומאפשר חדשנות.

  • רובד הגשמה העצמית - מתייחס לחוויית המשמעות של העובד בתפקיד, לתחושת הערך העצמי וההלימה בין התפיסות הערכיות שלו לתפיסות הערכיות של הארגון, התרומה ל-society ולכלל.


הכלי האבחוני אותו פיתחנו מציע אלטרנטיבה לסקרי שביעות הרצון הארגוניים הקלאסיים וגם לתהליך הערכת ביצועים של העובדים, בכך שהוא נותן אינדיקציה לרמה האנרגטית של עובד, ובכך גם לפוטנציאל הפרודוקטיביות שלו. הכלי מבוסס על 22 היגדים המתייחסים לארבעת הרבדים ומספר היגדים המודדים יעילות ומחוברות. השאלון מכיל שתי גירסאות : גירסא לעובדים, וגירסא למנהלים - בה נדרשים המנהלים לענות כיצד הם תופסים את העובדים. ניתן יהיה לקבל אינפוט אישי לכל עובד, כמו גם אינפוטים ברמת הצוות/מחלקה. בנוסף, אנו מציעות ניתוח פערים אשר יצביע על ההבדלים בין תפיסות מנהלים לתפיסות עובדים.

אנו מציעות כלים התערבותיים לעבודה סדנאית עם כל אחד מהרבדים, כמו גם כלים לעבודה אישית למנהלים למיצוי מיטבי של רמת האנרגיה בארגון. לצד השאלון ייקבעו KPI's ספציפיים אשר ייבחנו על מנת לבחון את יעילותה של ההתערבות לאורך זמן.


Let’s manage our employees’ energy and not their time! Energy is infinite, time is limited.

HBR in 2007 shared a study that humans' energy comes from four main wellsprings: the body, emotions, mind, and spirit.

Lead2Quantum presents updated and applicable interpretations of these four dimensions (Physical, Emotional, Cognitive, and Self Fulfillment), based on the quantum principles research, with the ability to constantly measure and improve. While balancing and nurturing the dimensions, your employees will be in their optimal state, stay longer and deliver faster. Curious to hear more?

Here is a glimpse to the third and last part of the lecture: “Unlock your employees' potential with the quantum leadership approach”Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page