top of page

הרצאות

הרצאה מס' 2

קהל יעד: צוותי מנהיגות בדרג בכיר וביניים

נושא ההרצאה: "כיצד נעלה את רמת האנרגיה של העובדים באמצעות תפיסות קוונטיות"

משך ההרצאה: כשעה וחצי או שעתיים, עם דיון.

 

רקע:

ההרצאה תציע מנועי אנרגיה ויצירת איזון ארגוני לטובת שימור ומיקסום פרודוקטיביות של העובדים, מתוך רתימת עקרונות הפיזיקה הקוונטית.

נושאים הנידונים בהרצאה:

  • נבחן תפיסות חדשות וזוית התבוננות נוספת על האתגרים של עולם העבודה החדש.

  • נציג ארבעה מנועים להעלאת רמת האנרגיה של העובדים ,הצוותים והארגון כולו.

  • נבסס תפיסה של ניהול אנרגיה במקום ניהול זמן העובדים.

הרצאה מס' 1

קהל יעד: צוותי מנהיגות בדרג בכיר, מנכ"לים וחברי הנהלה (בעלי יכולת להשפיע על תהליכים ארגוניים).

נושא ההרצאה: "ארגונים מצויינים בעולם הקוונטי"

משך ההרצאה: כשעה וחצי או שעתיים, עם דיון.

רקע:

ההרצאה תציע עקרונות מארגנים חדשים לניהול מיטבי בעולם העבודה המשתנה, מתוך רתימת עקרונות הפיזיקה הקוונטית.

נושאים הנידונים בהרצאה:

  • מה בין פיזיקה קוונטית לעולם הניהול החדש?

  • נאתגר את התהליכים הארגוניים ואת הלך הרוח הקיימים ונציע התבוננות ברוח העידן החדש.

  • יצירה והתהוות ככוח מניע בניהול עכשווי

הרצאה מס' 4

קהל יעד: ללא הגבלה

נושא ההרצאה: "פיתוח קריירה – מה דרוש כדי להוביל ולהגשים את הפוטנציאל שלך? משך ההרצאה: כשעה, או שלוש שעות עם אופציה לסדנא.

 

רקע:

זוהי הרצאת השראה עם כלים פרקטיים, שבוחנת כיצד למנף אי ודאות והזדמנויות על ידי הגברת חשיבה אמיצה ורצון לצאת מאזור הנוחות לצורך מימוש עצמי.

 

נושאים הנידונים בהרצאה:

הרצאה אישית בה חגית מלול חולקת את מסע הקריירה שלה, החל מהיותה עוזרת בכירה, דרך תפקידי ניהול בכיר במשאבי אנוש בחברות גלובליות, הובלת צוותי פיתוח, תפעול, חדשנות וראשות מטה ועד להקמת עסק עצמאי. בהרצאה חגית משתפת בדילמות, באתגרים, בנקודות ההחלטה, טיפים וכלים.

 

ההרצאה יכולה לבוא עם סדנה שמטרתה ליצור שיח משתף ומעצים בין המשתתפים באמצעות עבודה בקבוצות, שתייצר שיתופיות, "אחאות" לנושא, שיתוף בדילמות וחשיבה משותפת על פתרונן. תתאפשר התבוננות אישית פנימית ולקיחת צידה לדרך.

הרצאה מס' 3

קהל יעד: מנהלים בדרג הביניים ודרג ניהולי ראשון

נושא ההרצאה: "מנהיגות חדשנית"

משך ההרצאה: כשעה וחצי

רקע:

ההרצאה תציע דרכים להתמודד עם חוסר ודאות, מציאות בלתי רצויה וצורך בשליטה, ניהול צוותים מצטיינים ומחוייבים, מתוך תפיסות חדשניות ולקיחת אחריות ניהולית מלאה.

נושאים הנידונים בהרצאה:

  • כיצד נתמודד עם "מציאות בלתי רצויה" ומהי למעשה מציאות בלתי רצויה?

  • כיצד נתמודד עם חוסר ודאות אל מול הצורך של מנהלים בשליטה?

  • כיצד נאפשר לעובדים שלנו "להשיג את הירח"?

  • כיצד ננהל אנרגיה כמשאב בלתי מוגבל?

חגית מלול הינה פסיכולוגית ארגונית בעלת כ-25 שנות ניסיון רב ומגוון מחברות גלובליות וחברות AI. כמו כן, היא מרצה ומאמנת מוסמכת. הניסיון של חגית משתרע מתפקידי ניהול משאבי אנוש בכירים בהובלת אסטרטגיה והטמעה, עיצוב תרבות ארגונית ובניית צוותים מצטיינים, ועד להובלת צוותי פיתוח טכנולוגיים, חדשנות, פיתוח עסקי, אופרציה וניהול אתר פיתוח.

 

להלן ארבע הרצאות לפיתוח מנהיגות:

bottom of page