top of page

אופסייט הנהלה

אסטרטגיה מס' 2

כדי להתגבר על האתגרים העסקיים הנוכחיים ולהפוך אותם ליתרונות תחרותיים, lead2quantum בשיתוף עם חברת 360m בעלת ניסיון עסקי וניהולי העשיר, נעזור לארגונים בשינוי הפרדיגמה, לצאת מתקופת המשבר חזקים ומוכנים יותר מהמתחרים. נבין את השינויים החיצוניים והפנימיים, נגדיר את השלבים הנדרשים שיאפשרו לעבור גם את תקופת המשבר בצורה מיטבית וגם להכין בסיס איתן לקפיצה משמעותית ברגע שהשוק ישתפר.

בסדנא מובנית ומונחית, נתמקד בהבנת השינויים בשוק, בניית תשתית לצמיחה עסקית עקבית, רווחיות, יעילות תפעולית ומנהיגות.

ממשקים מס' 1

המטרות של הסדנא הן:

●   לצאת עם הסכמה של כל אחד מחברי ההנהלה עם הפרטנרים המרכזיים שלהם על התלויות המרכזיות שיש להם זה בזה, כדי לעמוד ביעדים ובתכנית העבודה.

   לשפר ולחזק את יחסי העבודה בין חברי ההנהלה, לפתוח ערוצי תקשורת מקדמי תוצאות, ליצור אווירה פתוחה ומאפשרת, על מנת להעלות את הסיכויים להשגת היעדים המאתגרים שלפניהם.

ניסיון מצטבר של ארגונים מצליחים מלמד שכאשר ישנם יחסי עבודה של אמון והפרייה הדדית בין חברי ההנהלה, התוצאות העסקיות מושפעות לטובה באופן ישיר. לקבוצת ההנהלה יש תפקיד וכח מניע מעבר לסך חברי ההנהלה, והיא יכולה להוביל להצלחה ולהתמודד עם אתגרים עסקיים וניהוליים באופן פרודוקטיבי.

bottom of page